Naziv operacije: Vzpostavitev prodaje na Amazonu

Čas izvajanja: 01.10.2020 – 30.10.2020

Glavni namen/cilj operacije: Digitalizacija prodajnih poti in izdelava trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Finančna podpora (višina subvencije) znaša: 9.998,70 EUR. Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«

Povezava na spletno stran www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.